Επικοινωνία

Παραγωγοί: 

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Τηλέφωνο: 6987234423

Email: anopaea@hotmail.com

ΔΝΣΗ: Γερ. Βασιλειάδη 57,

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ,  Τ.Κ: 35008